Metate Arch

Metate Arch

Metate Arch in the Grand Staircase-Escalante National Monument. Photo copyright James Kay (www.jameskay.com).

Previous Photo

Previous

Photo 19 of 24

Next

Next Photo

Album Index
More Photo Albums