Square Top

Square Top

Square Top. Photo copyright Ray Bloxham/SUWA.

Previous Photo

Previous

Photo 9 of 12

Next

Next Photo

Album Index
More Photo Albums