Ruin in Recapture Wash

Ruin in Recapture Wash

An archaeological ruin in Recapture Wash. Photo by Liz Thomas.

Previous Photo

Previous

Photo 3 of 8

Next

Next Photo

Album Index
More Photo Albums